Graszoden leggen, plaatsen of ophalen.

Leggen

Graszoden leggen

De meest populaire manier om snel een gazon te krijgen, is ongetwijfeld het leggen van rollen graszoden. Het feit dat het resultaat direct te zien is en dat het gazon na vijf weken al volop kan worden betreden, zal wel aan die populariteit hebben bijgedragen. De kwaliteit van de grasrol zal goed moeten zijn.

Grondbewerking graszoden

De grondbehandeling is in principe hetzelfde als bij het zaaiklaar maken. Bij het zaaien is het wel fijn als de bovenlaag van de grond droog is, maar bij het leggen van graszoden moet de toplaag vochtig zijn. Let wel, vochtig en niet doorweekt, want dan bederft u met het aantrappen de structuur van de grond.

Is de grond na het spitten en harken droog geworden, dan maakt u een dag voor het leggen van de zoden de grond goed nat. Als de volgende dag het overtollige water uit de bovenlaag is gezakt, harkt u de grond lichtjes aan en het leggen van de graszoden kan beginnen. De buitenste rand van het toekomstige gazon wordt het eerst bedekt met graszoden. U volgt als het ware de vorm van het grasveld. De tussenliggende grasmatten worden zo strak mogelijk tegen elkaar aangelegd, om uitdrogen te voorkomen en snel aaneengroeiing van de zoden te bevorderen. De graszoden moeten goed in het ‘verband’ komen te liggen, zodat er geen onnodig lange naden ontstaan. Na het leggen wordt het grasveld met een spa of een plank licht aangeklopt. Dat bevordert de hergroei van het gras.

Het is heel goed het gazon direct te bestrooien met humusrijke grond, te denken valt dan vooral aan goed fijngemaakte compost, die is ontdaan van stenen en glas. Dat zou anders later de nodige narigheid geven bij het maaien van het gras. De compost of humusrijke grond komt voor een groot deel tussen de zoden te liggen, wat een snelle hergroei bevordert. Het kan beslist geen kwaad, een week na het aanbrengen van de graszoden deze nog een keer aan te rollen met een grasrol. Worden de graszoden in het voorjaar en de zomer gelegd, dan moet u er goed op letten dat de zoden niet uitdrogen. Dit kan zeer snel gebeuren, omdat de wortels van het gras nog niet diep in de grond hebben kunnen doordringen. Watergeven – en niet zo’n klein beetje – zal in een droge periode een bittere noodzaak zijn. Veel gazons die goed waren aangelegd zijn mislukt omdat vergeten was de sproeier neer te zetten. Water geven moet bij voorkeur ’s avonds gebeuren.Inloggen