Graszoden leggen, plaatsen of ophalen.

De ondergrond van uw gazon verbeteren

De grond onder uw graszoden vormt de basis voor een mooi gazon. Dat is de reden dat grondverbetering erg belangrijk is. Er bestaan veel materialen om de grond te verbeteren, maar er is verschil in de prijs en de beschikbaarheid. Er zijn veel verschillende meststoffen, zowel organische als anorganische; mulch en compost worden vaak toegevoegd om de structuur en de textuur van de grond te verbeteren en er zijn verschillende mineralen om de pH-waarde van de grond te beïnvloeden.

Meststoffen

Alle meststoffen hebben een etiket waarop de voedingswaarde aangegeven wordt in de vorm van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). In standaardmeststoffen zit van elk even veel, beendermeel heeft een hoog gehalte aan fosfor, in tomatenmest zit een hoog gehalte aan kalium, en in kippenmest een hoog gehalte aan stikstof. Elke meststof dient een bepaald doel. Meststoffen kunnen een paar dagen voor het leggen van de graszoden of het inzaaien aan de grond toegevoegd worden of tijdens de groei van de graszoden. Anorganische meststoffen verbeteren noch de bodemstructuur noch verhogen zij de hoeveelheid humus, maar ze werken snel, bevatten meer voedingsstoffen en zijn goedkoper dan organische meststoffen.

Volumineus organisch materiaal

Organisch materiaal verbetert de bodemstructuur en –textuur terwijl anorganische meststoffen dat niet doen. Het bevat ook vaak veel voedingsstoffen die niet in anorganische meststoffen zitten, deze voedingsstoffen worden maar langzaam afgestaan. Het is echter aan te raden om dit materiaal voor gebruik eerst te composteren, vooral dierlijke mest mag nooit vers gebruikt worden omdat jonge en kwetsbare planten kunnen verbranden door de grote hoeveelheid stikstof die in dierlijke mest zit. Paardenmest is het meest voedzaam, gevolgd door varkens-, koeien- en kippenmest die in de herfst door de grond gespit moeten worden of als mulch in het voorjaar.

Tuincompost is een nuttige (en goedkope) bron van volumineus organisch materiaal dat veel voedingsstoffen bevat en als bodemverbeteraar of mulch gebruikt kan worden. Champost, een restproduct van de champignonteelt, is meestal een combinatie van mest en kalk en is een uitstekende bodemverbeteraar of mulch. Gebruik het niet bij zuur minnende planten zoals heide en rododendron (kalkhaters).

Andere waardevolle materialen die goed zijn voor de grondstructuur, maar weinig voeding bevatten, zijn bladaarde, cacaodoppen (giftig voor huisdieren), schelpen en schorssnippers (schorssnippers alleen gebruiken als mulch omdat het stikstof gebruikt bij de vertering).

Het veranderen van de pH

Het veranderen van de pH-waarde van de grond is een goede manier om de grond voor te bereiden op planten die bepaalde eisen stellen. Om de pH-waarde van de grond te verhogen (de zuurgraad te verlagen) kan kalk toegevoegd worden. De benodigde hoeveelheid staat op de verpakking aangegeven. Dit kan veilig rondom planten worden gebruikt. Kalk moet eigenlijk in de herfst of winter worden gestrooid omdat er wat tijd overheen kan gaan voordat het resultaat heeft. Gebruik het niet tegelijk met mest want hierdoor kan een reactie ontstaan die de effectiviteit vermindert. Dien deze stoffen met de nodige voorzichtigheid toe en vermijd contact met planten en onbeschermde huid en ogen.

Anorganische meststoffen

(Kunstmest) zit vol voedingsstoffen en is gemakkelijk te hanteren en toe te dienen. Een aantal ervan is echter giftig of bijtend. Draag daarom altijd een masker en handschoenen.

Vloeibare mest

Vloeibare mest werkt snel omdat de voedingsstoffen direct beschikbaar zijn voor de plant. Deze mest is overal verkrijgbaar, maar is ook niet moeilijk zelf te maken. Van smeerwortelblad maakt u een meststof met een hoog gehalte aan potas dat goed is voor vruchtgewassen zoals tomaten en paprika's. Een goede algemene meststof wordt gevormd door dierlijke mest in water op te lossen. Vloeibaar voedsel kan op de grond gegoten worden of direct over de planten en moet gegeven worden bij bewolkt weer.
Inloggen