Graszoden leggen, plaatsen of ophalen.

Grazoden in uw tuin

Graszoden in uw tuin

Er zijn maar heel weinig dingen waar alle tuinliefhebbers het over eens zijn, maar de meesten zullen toch niet willen bestrijden dat een tuin een zichtbaar vloerniveau moet hebben; dat men ergens moet kunnen zien waar dat grondniveau ligt, en wel het liefst in het midden, door middel van een stuk open ruimte, min of meer vrij van het gedrang van de planten.

Geschiedenis van gras

Sommige grassoorten willen bijna overal in de gematigde streken wel groeien, maar de goede gazonsoorten hebben een hekel aan klimaatuitersten en doen het alleen goed op diepe, goed gedraineerde grond. Als we maaien en het afgemaaide gras verwijderen nemen we ook voedingsstoffen weg, die dan weer door de wortels moeten worden aangevuld; als die wortels niet al te diep kunnen gaan, wordt voortdurend bijmesten noodzakelijk.

De ideale bodem voor graszoden

De ideale bodem voor een gazon wordt gevormd door twee centimeter zand met daaronder ongeveer dertig centimeter goede, rijke grond, op een goed afwaterende ondergrond. Deze combinatie is in de natuur zeldzaam. Het zand zorgt ervoor dat de oppervlakte niet te nat of te compact wordt; de rijke grond nodigt de wortels uit om diep te gaan groeien; de drainage zorgt dat ze niet verdrinken.

Ervan uitgaande dat de meeste tuinliefhebbers er niet toe bereid zijn zulke ideale condities voor hun gazon te scheppen, verkoopt men meestal graszoden in precies uitgebalanceerde mengsels, met daarin de veeleisende aristocratische soorten: de wat geharde beemdgrassen, die beter tegen vocht en schaduw kunnen; de levenskrachtige, lange struisgrassen en het onverwoestbare Engels raaigras. Het mengsel varieert al naar gelang de handelaar, de streek en natuurlijk het gebruik dat men van het gazon wil maken. Een voetbalveld vereist een heel ander soort grassen dan een net voorstadstuintje.

Het perfecte gazon

Een ‘perfect’ gazon is de grootste energievreter van de tuin, in de vorm van mest, onkruidverdelgers en maaimachines. En dat is nog maar het begin. Een goed gazon moet geregeld aangeharkt worden om het dode gras te verwijderen, er moet in geprikt worden voor de doorluchting en het moet gerold worden om het compact te houden.

De energie die wordt besteed aan het onderhouden van de gazons van de Verenigde Staten zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de landbouw in een flink deel van de Derde Wereld. Het zou dan ook duidelijk aanbeveling verdienen een compromis te sluiten tussen een glad gemaaid gazon en een weiland. Zo’n compromis is echter niet zo eenvoudig te verwezenlijken.

Graszoden in een kleine tuin

In een klein tuintje is het doel van een gazon juist orde en netheid. Zelfs in een grote tuin is het vaak nog minder bewerkelijk om kort gras vaak te maaien dan om lang gras af en toe te maaien. Als u vaak maait, hoeft u het maaisel niet weg te halen – een besparing van zowel tijd als mest.
Inloggen