Graszoden leggen, plaatsen of ophalen.

Grassoorten

Grassoorten

Het meest volmaakte gazon is niet voor elke tuineigenaar het meest ideaal. De beste vorm hangt ten slotte af van de manier waarop het gazon gebruikt wordt en van de tijd en het geld dat men aan het onderhoud van het gazon wil spenderen.

Grassoorten

Er zijn 10.000 verschillende grassoorten. Toch zijn de meeste grasmengsels maar uit drie of vier soorten samengesteld. Ze bevatten naast pol vormende grassen zoals Festuca ook stoelende vormen zoals struisgras waarvan de kruipende stengels wortelen op de knopen en zich zo over het oppervlak uitbreiden.

Het beste grasmengsel voor uw gazon hangt sterk af van allerlei factoren zoals klimaat, bodemsoort, vochtvoorziening, lichthoeveelheid en betreding, maar natuurlijk ook van de prijs en de mate van onderhoud.

Siergazons

Siergazons bestaan uit smalbladige grassoorten zoals Festuca en Agrostis. Deze groeien betrekkelijk langzaam. Deze smalbladige soorten zijn zeer gevoelig en verdragen beslist geen sterke betreding of onregelmatig onderhoud. Bovendien worden ze snel door forsere soorten, vooral door de onverwoestbare POA-soorten verdrongen. Deze laatste is alleen maar door veelvuldig en met laag gestelde messen te maaien onder de duim te houden. Eenmaal aangeslagen breedbladige soorten of andere weidekruiden vallen in dit gladde, kort gemaaide gazon al van verre op. Ook springt de kleinste oneffenheid van de bodem akelig goed in het oog. Het zal duidelijk zijn dat u voor een siergazon dus zeeën van tijd (of een tuinman) over moet hebben.

Streeppatronen in een siergazon

Een strak, geometrisch streeppatroon in het siergazon verkrijgt men door een afwisseling van de maairichting, het meest geschikt hiervoor zijn de cilindermaaiers met acht of twaalf messen.

Met deze strepen zijn bijzondere optische effecten te bereiken. Zo geven lengtestrepen in een kleine tuin een gevoel van diepte, terwijl langgerekte tuinen breder lijken met strepen in de breedte. Bij zeer kleine of onregelmatig begrensde gazons vallen dergelijke strepen echter uit de toon.

Speelgazons

Speelgazon wordt verkregen door het zaaien van een zeer bepaald mengsel van drie of vier breedbladige grassoorten: in elk geval Engels raaigras, kamgras en timotee. Ze zijn als zaaimengsel en als grasmat veel goedkoper en groeien snel. In tegenstelling tot de smalbladige grassoorten verdragen de breedbladige soorten betreding veel beter en zijn ze ook niet zo afhankelijk van regelmatig onderhoud. Belangrijk is het om te weten dat ze goed resistent zijn tegen droogte en warmte.

Een tweede pluspunt is dat andere wilde grassoorten, die zich in het grasveld uitzaaien, niet zo opvallen. Net als smalbladige grassen moet ook het gras van de gebruiksgazons vooral in het voorjaar en in de herfst regelmatig gemaaid worden.

Bloemenweiden

Bloemenweiden vormen een waardevolle leefomgeving voor inheemse planten en dieren. Dergelijke uit wilde grassen en bonte kruiden bestaande weiden vormen een fantastisch decor voor voorjaarsbloeiers als narcissen, tulpen of scilla’s, waarvan het verwelkte blad ’s zomers volledig verdwijnt in het weelderige groen. Vooral voor zeldzame weideplanten of aantrekkelijke bloemen als grasklokje, kievitsbloem, fluitekruid of basterdwederik, die allerlei vlinders en andere insecten aantrekken, moet een plaats in de bloemenweide ingeruimd worden. Bloemenweiden hoeven maar tweemaal per jaar gemaaid te worden. De eerste keer dient dit te gebeuren als de voorjaarsbloeiers zijn uitgebloeid en de tweede keer in de herfst. Al te agressieve kruiden als zevenblad en Jakob kruiskruid, bepaalde distelsoorten, zuring of bramen moeten met de hand verwijderd worden. Maar achter in het veld kunt u er gerust een paar laten staan.

Nog meer ideeën met gras

Gewoonlijk zijn paden verhard, een graspad kan echter heel mooi in het totaalbeeld passen. Ook trappen van gras zijn mooi om te zien, hoe groter de treden, hoe gemakkelijker het onderhoud. Heel origineel is een bank van baksteen met een zitting van gras, loopkamille of wilde tijm. En dan is het gras ook nog geschikt voor op daktuinen, want het wortelt oppervlakkig en heeft dus maar weinig aarde nodig, en het is ongevoelig voor wind. Belangrijk is wel dat het ’s zomers gemakkelijk gesproeid kan worden.

Alternatieven voor gras

Grassen verdragen betreding veel beter dan andere tuinplanten en vermeerderen zich probleemloos als ze eenmaal zijn aangeslagen. Maar er zijn meer aantrekkelijke alternatieven. Roomse kamille was vroeger vooral vanwege zijn aromatische geur een geliefde plant. Jammer genoeg is de plant geen lang leven gegeven, groeit hij in plukken en wordt in de winter bruin. De niet-bloeiende dwergvorm, bekend als loopkamille, is het meest geschikt, maar heeft het nadeel dat ze niet uit zaad is op te kweken. Wilde tijm met zijn kruidig zoete geur bezit vergelijkbare eigenschappen. Zowel loopkamille als wilde tijm moeten in de volle zon en op een goed doorlatende zanderige bodem staan.
Inloggen