Graszoden leggen, plaatsen of ophalen.

Gazon beluchten

Gazon beluchten

Om de verdichting op te heffen, wordt het grasveld belucht. Dit kan oppervlakkig gebeuren of diep, afhankelijk van de dagelijkse belasting op de grasmat. Ondiepe beluchting kan gedaan worden met een riep of een prikrol. Met pinnen of holle buisjes worden gaten in de grond geprikt. De grond uit de holle buizen wordt door middel van veren uit deze buizen gedrukt en bovenop de grasmat gelost. De gaatjes worden hierna opgevuld met scherp zand, zodat wordt voorkomen dat de gaatjes weer dicht raken. Met een veegmachine wordt dit zand verspreid.

Diepe verdichting van het gazon

Bij diepe verdichting, dus verdichting van de ondergrond, is diepe beluchting nodig en moeten andere machines worden gebruikt. Met de “vertidrain” worden gaten in de grond gedrukt tot 40-60 centimeter diepte, op een onderlinge afstand van ongeveer 10 centimeter. Deze machine maakt de ondergrond los, zonder de grasmat te beschadigen. Er ontstaan verticale drains, waardoor lucht en water tot diep in de grond kunnen komen. De machine ontleent hier zijn naam aan. De schudfrees is een totaal andere machine voor diepe beluchting. Hierbij worden messen op en frame de grond ingetrokken en deze maken daar onderin een schuddende beweging. De totale ondergrond wordt hierdoor losgemaakt. Met geleidingsijzers wordt voorkomen dat de grasmat kapot gemaakt wordt.

Op plaatsen waar het gazon vaak belopen wordt, zal de grond aangedrukt worden. De bodem wordt hard en stevig waardoor er weinig zuurstof bij de wortels kan komen. Het water zal niet in de bodem zakken maar via het oppervlak afgevoerd worden, dit zal plasvorming op het gazon veroorzaken. De groei van het gras zal sterk worden verminderd. Om te zorgen dat zuurstof en water weer bij de wortels kunnen komen, moet de grond losser worden gemaakt. De grond openbreken zou ten koste gaan van de grasmat. De verdichting van de toplaag en misschien een deel van de ondergrond bij zware belasting, kunnen met een premetro meter gecontroleerd worden.
Inloggen